PersonalMihail Gavriliuc

șef catedră

mihail_PN_gavriliuc_AR_usmf_PN_md


Ion Moldovanu

profesor universitar

ion_PN_moldovanu_AR_usmf_PN_md

Vitalie Lisnic

profesor universitar

vitalie_PN_lisnic_AR_usmf_PN_md

Elena Manole

conferenţiar universitar

elena_PN_manole_AR_usmf_PN_md


Marina Sangheli

conferenţiar universitar

marina_PN_sangheli_AR_usmf_PN_md

Elena Costru-Tașnic

asistent universitar

Nina Istrati

asistent universitar

nina_PN_istrati_AR_usmf_PN_md


Pavel Gavriliuc

asistent universitar

Victoria Șimon

asistent universitar

victoria_PN_simon_AR_usmf_PN_md

Telefon: 022-205-240

Valentina Emandei

îngrijitor în încăperi