Default Header Image

Cercetare

Direcţiile de cercetare ale catedrei:

Tema generală:

Aspecte ale patologiei cerebro-vasculare şi vertebro-medulare.

Subteme:

- Cercetarea fenomenului de pre- şi postcondiţionare ischemică cerebrală şi medulară.

- Managementul pacientului cu accidente vasculare cerebrale.

- Cercetarea polivalentă a durerii cronice în cadrul patologiei coloanei vertebrale şi sistemului nervos periferic din punct de vedere epidemiologic, patogenetic, clinic şi terapeutic.

- Incidenţa şi prevalenţa sclerozei în plăci, sclerozei laterale amiotrofice, miasteniei gravis, sindromului Guillain-Barre în Moldova.

- Neuroinfecţiile şi infecţiile în neurologie: tangenţe, similarităţi şi particularităţi evolutive.

Teze susţinute în ultimii 3 ani:

 1. Particularităţile clinice, neuroimagistice şi neurofiziologice ale hemoragiilor intracerebrale minore. Autor – Coşciug Lilia, conducător – Gherman D. Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.13 – 07 în cadrul USMF “Nicolae Testemiţanu” 15 iunie 2011.
 2. Neuropatia periferică în scleroza multiplă. Autor – Odainic Olesea, conducător – Lisnic V. Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.13 – 09 în cadrul USMF “Nicolae Testemiţanu”, 5 octombrie 2011.
 3. Particularităţile clinico-electrofiziologice ale axonopatiilor periferice Autor – Misic O, conducător – Lisnic V. Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.13  în cadrul USMF “Nicolae Testemiţanu”, 4 septembrie 2013.
 4. Stările sincopale la pacienţii cu migrenă (studiu clinic şi neurofiziologic). Autor – Corcea Galina, conducător –  Moldovanu I. Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.13  în cadrul USMF “Nicolae Testemiţanu”, 4 septembrie 2013.

Tezele de doctorat cu teme aprobate:

 1. Afectarea sistemului nervos periferic la pacienţii cu accident vascular cerebral ischemic. Studiu dinamic al indicilor clinico-electrofiziologici. Executor: Şchiopu Olga. Conducător – prof. univ. Gavriliuc M.
 2. Cercetarea fenomenului de precondiţionare ischemica cerebrală. Executor: Grumeza A. Conducător – prof. univ. Gavriliuc M.
 3. Endarterioectomia în stenoza de carotidă la bolnavii cu manifestări de stupefiere cerebrală ischemică. Executor: Bodiu A. Conducător – prof. univ. Gavriliuc M.
 4. Variantele  clinice şi unele aspecte patogenice ale manifestărilor algice în boala Parkinson. Executor: Pavlic Gabriela. Conducător – prof. univ. Gavriliuc M.
 5. Polineuropatia cu afectarea fibrelor subţiri: aspecte clinice, electrofiziologice. Executor: Nemţan V. Conducător – prof. univ. Lisnic V.
 6. Particularităţile formelor farmacorezistente ale miasteniei gravis. Executor: Nacu Aliona. Conducător – prof. univ. Lisnic V.
 7. Manifestările clinice incipiente şi particularităţile neurofiziologice ale polineuropatiei  alcoolice.  Executor: Oprea-Straistari Carolina. Conducător – prof. univ. Lisnic V.