Default Header Image

Publicaţii

Monografii:

 1. Agapii E,  Danail S,  Pascal O. Recuperarea controlului postural la persoanele după accident vascular cerebral în baza programei de kinetoterapie cu efecte de transfer funcţional. Chişinău: Editura USEFS, 2010, 120 p.
 2. Gavriliuc M. “Examenul neurologic”. Ch.: Tipografia Sirius SRL, 2012. 140 p. ISBN 978-9975-57-029-9.
 3. Gherman D. Dereglările vasculare medulare vertebrogene. Chişinău, Tipografia A.Ş.M., 2006, 272 p.
 4. Gherman D, Lisnic V, Bodiu A, Gherman I, Eftodiev E, Dumbraveanu V, Chicu-Hadîrcă C, Cucovici A. Complicaţiile neurologice în spondilopatia osteoporotică. Chişinău, Tipografia A.Ş.M. 2013, 128 p. ISBN 978-9975-62-342-1.
 5. Lisnic V. Evaluarea şi tratamentul neuropatiilor demielinizante. Chişinău, Tipografia A.Ş.M. 2004, 132 p.  ISBN 9975-62-102-3.
 6. Moldovanu I, Pavlic G. Boala Parkinson: aspecte diagnostice si tratament. Tipografia Centrala, Chisinau, 2011, 260 p. ISBN 978-9975-78-945-5.
 7. Moldovanu I, Dodick D, Odobescu S. Cefaleele, algiile faciale şi cervicale. Editura centrala, Chişinău, 2007, 522 p.
 8. Pascal O. Tulburările posturale la bolnavii cu accident vascular cerebral. Tipografia A. Ş.M., Chişinău 2008, 135 p.
 9. Pleşca S, Sangheli M, Gherman D. Manifestările neurologice în osteocondropatia vertebrală juvenilă (maladia Scheuermann). Chişinău, „Sibis Grafica” SRL, 2011. – 122 p. ISBN 978-9975-4146-4-7.

Manuale:

 1. Gavriliuc M. Teste de autoevaluare şi autocontrol la Neurologie şi Neurochirurgie, Chişinău. Centrul Editorial – Poligrafic Medicina, 2008, 432 p.
 2. Gherman D, Moldovanu I,  Zapuhlâh Gr. Neurologie şi Neurochirurgie. Chişinău,  Centrul Editorial – Poligrafic Medicina, 2003, 530 p.

Îndrumări metodice:

 1. Gavriliuc M., Groppa S., Moldovanu I., Zapuhlîh G., Grumeza A., Coșciug L., Șchiopu O., Maximenco E. Accidentul Vascular Cerebral Ischemic. Protocol Clinic Național.”T-PAR” SRL, 2008, 65 p.
 2. Gavriliuc M. Spânu C., Bîrcă L., Rusu G., Spânu I., Eţco L., Burlacu A., Holban T., Manole E., Cuşnir V., Magdei C., Vutcariov V. Infecţia cu Herpex simplex – particularităţi clinico-epidemiologice, de evoluţie, diagnostic, tratament, profilaxie (ghid practic). Chişinău, 2006.-132 p.
 3. Lisnic V. Neuropatia diabetică. Recomandări metodice, Chişinău 2013,  – 31 p. ISBN 978-9975-113-68-7
 4. Lisnic V. Sindromul Guillain-Barré. Recomandări metodice. Chişinău, 2013. – 28 p. ISBN 978-9975-113-70-0.