Default Header Image

Cercul științific studențesc

Link-ul Conferințelor clinice INN săptămânale, în zilele de Miercuri, ora 14.00: meet.google.com/oid-eutw-iou

 

 

ORARUL ȘEDINȚELOR CERCULUI ȘTIINȚIFIC STUDENTESC LA CATEDRA NEUROLOGIE NR.1 PENTRU ANUL DE STUDII 2021-2022

 

 

NR. d/o

ORA 17:00

DATA 

MODERATOR

Link-ul ședinței

1

28.09.2021

ȘIMON VICTORIA

https://meet.google.com/srf-ivzf-uus

2

26.10.2021

GAVRILIUC MIHAIL

https://meet.google.com/tds-actv-dug

3

07.12.2021

COSTRU-TASNIC ELENA

meet.google.com/iyg-exkn-kfm

4

21.12.2021

LISNIC VITALIE

 

5

25.01.2022

GHERGHELEGIU EVELINA

 

6

22.02.2022

SANGHELI MARINA

 

7

29.03.2022

MANOLE ELENA

 

8

19.04.2022

ISTRATI NINA

 

9

31.05.2022

FALA PAULA

 

 

Coordonatorul Cercului Stiințific Studențesc,

Conf.univ.                                                                                         MANOLE Elena

 

 

e-mailelena.manole@usmf.md

Tel. mob. (+373)79440010